• youtube
  • facebook

Cà Mau có 6 thí sinh đậu phúc khảo

Theo kết quả chấm phúc khảo kỳ thi THPT quốc gia 2018, tỉnh Cà Mau có 6 thí sinh đậu phúc khảo.

Sau khi công bố kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hội đồng thi tỉnh Cà Mau nhận được 470 lượt thí sinh gửi đơn xin phúc khảo ở tất cả các môn thi. 

Kết quả, có 6 thí sinh đậu, trong đó có 5 thí sinh gửi đơn phúc khảo, 1 thí sinh bổ sung hồ sơ để hưởng theo diện ưu tiên (diện 2). Hệ giáo dục phổ thông có 3 thí sinh. Trong đó, trường THPT Đầm Dơi (Đầm Dơi) có 1 thí sinh hưởng theo diện ưu tiên; 1 thí sinh của trường THPT Nguyễn Văn Nguyễn (Thới Bình), trường THPT Cà Mau (TP. Cà Mau) có 1 thí sinh.

Hệ giáo dục thường xuyên 3 thí sinh, trong đó, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp TP. Cà Mau 2 thí sinh; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đầm Dơi 1 thí sinh.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các thí sinh đậu phúc khảo điểm thi được nâng lên đều nằm ở bài thi môn Ngữ văn, còn các môn thi trắc nghiệm điểm số không thay đổi.
Như vậy, theo kết quả phúc khảo, kỳ thi THTP quốc gia 2018, Cà Mau có 8.663 thí sinh đậu tốt nghiệp THPT, chiếm 97.88%.

create

Băng Thanh / baocamau.com.vn