• youtube
  • facebook

Cà Mau sẽ cắt hợp đồng với giáo viên không đạt chuẩn

Chiều 15/8, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp thông tin kết quả bước đầu về công tác rà soát, sắp xếp trường, lớp học, giáo viên trên địa bàn tỉnh.

Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho biết, qua rà soát, năm học 2018-2019, đối với khối trường trực thuộc Sở, có 1.942 biên chế được giao và biên chế hiện có là 1.856, biên chế được giao chưa tuyển dụng 86, hợp đồng lao động 264 người.

Đối với bậc học từ mầm non đến THCS do các địa phương quản lý, đang thừa hơn 670 giáo viên so với biên chế được giao. 

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại cuộc họp 

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại cuộc họp 

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cho biết, phương án sắp xếp đội ngũ giáo viên, định hướng sắp xếp đội ngũ giáo viên với tinh thần chung là giữ ổn định, sắp xếp hợp lý.

Tuy nhiên, cần sàng lọc đội ngũ thiếu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe không đảm bảo….

Người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Cà Mau khẳng định, đối với giáo viên hợp đồng, quá trình sắp xếp cần quan tâm, ưu tiên những trường hợp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có thành tích đóng góp trong quá trình giảng dạy, có thâm niên công tác trong ngành giáo dục, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, trên chuẩn, có hoàn cảnh gia đình khó khăn (đơn cử như cả 2 vợ chồng là giáo hợp đồng) nếu thuộc trường hợp dôi dư cần ưu tiên khi xét.

Ông Luân kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau cho chủ trương hợp đồng lao động năm học 2018-2019 đối với các trường trực thuộc Sở quản lý với số lượng 390 người.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết, sau khi rà soát trường lớp thì tính đến số giáo viên.

Đối với số giáo viên dôi dư phải xác định thừa thiếu như thế nào ở từng vị trí cụ thể, để có cơ sở sắp xếp cho phù hợp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (đứng) phát biểu tại cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải (đứng) phát biểu tại cuộc họp

“Bên cạnh đó, phải phân loại ai đạt chuẩn, trên chuẩn, dưới chuẩn rồi xếp theo thứ tự ưu tiên để làm cơ sở điều chuyển phù hợp. Sau đó, xem xét những người không đạt yêu cầu thì phải cắt hợp đồng. Ngay cả giáo viên trong diện biên chế cũng phải xem xét, sắp xếp lại phù hợp” - ông Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Người đứng đầu UBND tỉnh Cà Mau giao cho Chủ tịch UBND các huyện và TP Cà Mau báo cáo kết quả sắp xếp trường, lớp, giáo viên và phương án sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình để gửi về Sở GD&ĐT trước ngày 24/8.

Sau đó, Sở GD&ĐT tổng hơp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/8.