• youtube
  • facebook

Đại học Trà Vinh tuyển sinh 5.500 chỉ tiêu đại học năm 2018

Ngày 22/3, Ban giám hiệu trường Đại học Trà Vinh cho biết, hiện nay nhà trường đang triển khai nhiều chương trình tư vấn tuyển sinh ở các nơi, nhằm tư vấn cho học sinh hiểu rõ về các phương thức tuyển sinh, chất lượng đào tạo của trường, môi trường học tập lý tưởng và những cơ hội làm việc sau khi ra trường…

Phóng nhanh, lao vào đuôi xe container do tài xế quê Trà Vinh điều khiển, người đàn ông quốc tịch Úc chết thảm trong đêm

Trà Vinh: Sát hại bạn nhậu lĩnh 15 năm tù

Cụ thể, trong năm 2018 này nhà trường sẽ tuyển sinh khoảng 5.500 chỉ tiêu bậc đại học với 47 ngành, tuyển khoảng 1.400 chỉ tiêu cao đẳng với 19 ngành và tuyển khoảng 28 ngành sau đại học. 

Tăng cường chương trình khởi nghiệp trong sinh viên

Tăng cường chương trình khởi nghiệp trong sinh viên

Những lĩnh vực mà trường tập trung đào tạo như: Nông nghiệp - Thuỷ sản, Kỹ thuật - Công nghệ, Khoa học sức khoẻ, Ngoại ngữ, Ngôn ngữ - Văn hoá- Nghệ thuật Khmer Nam bộ, Kinh tế - Luật, Hoá học Ứng dụng, Sư phạm, Quản lý Nhà nước, Quản trị văn phòng & Du lịch, Chính trị học, Khoa học cơ bản, Dự bị Đại học. 

Cái mới của tuyển sinh năm 2018 của đại học Trà Vinh là trong 47 ngành bậc đại học sẽ có thêm 8 ngành mới gồm: Công nghệ sinh học, Chăn nuôi, Phục hồi chức năng, Quản lý thể dục thể thao, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý nhà nước, Thương mại điện tử. 

create

HUỲNH LỢI- THANH SƠN / saigondautu.com.vn