• youtube
  • facebook

Nghệ An công bố điểm thi THPT quốc gia 2018: Điểm 10 xuất hiện ở nhiều môn

Theo dữ liệu về công bố điểm thi tại cụm thi Nghệ An, có 31.426 thí sinh dự thi. Có 11 điểm 10 ở các môn thi.

Trong đó, Hóa học là môn có nhiều thí sinh đạt điểm 10 nhất với 5 em: Phạm Ngọc Thạch, Kiều Đình Long, Trương Tuấn Khang, Đặng Quỳnh Trang và Trương Tuấn Anh.

Tiếp đó là Địa lý có 3 điểm 10 của các thí sinh Trần Khắc Phúc, Trần Thị Diệu Linh và Trần Thị Khánh Huyền.

Môn Tiếng Anh có 1 điểm 10 thuộc về thí sinh Đậu Huy Thịnh. Và môn Giáo dục công dân có 2 điểm 10.

Theo thống kê ban đầu, Nghệ An có 11 điểm 10 tại kỳ thi THPT quốc gia 2018

Theo thống kê ban đầu, Nghệ An có 11 điểm 10 tại kỳ thi THPT quốc gia 2018

Các môn môn Vật Lý và Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Sinh học không có điểm 10.

Thí sinh có điểm Toán cao nhất của Nghệ An là 9,6 điểm và đó là thí sinh Phạm Quốc Huy. Cũng qua tổng hợp chưa đầy đủ, Nghệ An có 601 thí sinh có điểm Toán từ 8 điểm trở lên, trong đó từ 9 điểm trở lên có 28 em.

Môn Ngữ văn, thí sinh Trần Thị Hiền đạt điểm cao nhất với 9,75 điểm. Ngoài ra, có 1.830 thí sinh đạt điểm từ 8 trở lên. Có 188 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên. Có 12 thí sinh bị điểm liệt tại môn thi tự luận duy nhất này.

Môn Vật lý năm 2017 có 361 em đạt điểm từ 9 điểm trở lên nhưng năm nay cả tỉnh chỉ có 23 thí sinh. Thí sinh cao điểm nhất đạt 9,75 là em Phan Thị Hiền.

Ở môn Hóa học có hơn 480 em đạt từ điểm 8 trở lên, Tiếng Anh có 406 em đạt từ 8 điểm trở lên.

Môn Lịch sử là môn được nhiều thí sinh đánh giá có đề thi mang tính phân hóa cao, tại Nghệ An có 501 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên. Trong đó, có 23 em đạt từ 9 điểm trở lên, trong đó 4 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,75.

create

Hồ Lài / giaoducthoidai.vn