• youtube
  • facebook

Hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Tỉnh Trà Vinh đang giải ngân nguồn vốn hơn 36 tỷ đồng để hỗ trợ đất ở cho 1.474 hộ dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh; trong đó, ngân sách Trung ương gần 32,8 tỷ, phần còn lại ngân sách địa phương.

Hộ dân tộc Khmer nghèo trên địa bàn xã Định Hòa, huyện Gò Quao được hỗ trợ xây nhà ở mới khang trang. Ảnh: Lê Sen/TTXVN

Hộ dân tộc Khmer nghèo trên địa bàn xã Định Hòa, huyện Gò Quao được hỗ trợ xây nhà ở mới khang trang. Ảnh: Lê Sen/TTXVN

Đây là đợt hỗ trợ thứ 2 theo Quyết định 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Thực hiện Quyết định 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2014 - 2016, tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ 728.712 m2 đất ở cho 2.010 hộ dân tộc thiểu số, với tổng số tiền hơn 65,2 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ gần 59,5 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Trà Vinh cũng đã giải ngân tổng số tiền hơn 38 tỷ đồng cho 3.795 hộ dân tộc thiểu số trong tỉnh được vay vốn để giải quyết việc làm, phát triển sản xuất. 

Ông Kiên Banh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, tỉnh có gần 328.000 người là dân tộc Khmer, chiếm 31,5% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào Khmer nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Năm 2016, số hộ nghèo toàn tỉnh còn hơn 30.000 hộ, giảm trên 2% so với năm 2015; trong đó tỷ lệ hộ nghèo Khmer giảm 2,66%.

create

Thanh Hòa / TTXVN