• youtube
  • facebook

Lao động chưa đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ gì?

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ nhận trợ cấp 1 triệu đồng/ tháng với điều kiện cụ thể.

Người lao động đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Anh Thư

Theo Dự thảo quyết định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ nhận trợ cấp 1 triệu đồng/người/tháng.

Hỗ trợ đối tượng này theo tình hình ảnh hưởng thực tế của dịch COVID-19, tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Theo Dự thảo, người lao động nêu trên được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện như chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1.4.2020-30.6.2020.

Trong đó, trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng sẽ không đủ điều kiện được nhận hỗ trợ.

Bên cạnh đó, người lao động được nhận hỗ trợ khi đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm; đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm hoặc không đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Về hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ, người lao động phải có giấy đề nghị hỗ trợ theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19; Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Các giấy tờ này gồm: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, người lao động có nhu cầu hỗ trợ nộp hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động đang cư trú.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ của người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm thẩm định hồ sơ và trình Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Trung tâm Dịch vụ việc làm trình, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, ban hành quyết định hỗ trợ cho người lao động theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Trường hợp không được hỗ trợ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

 

create

ANH THƯ / laodong.vn

Nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/lao-dong-chua-du-dieu-kien-nhan-tro-cap-that-nghiep-duoc-ho-tro-gi-799503.ldo