• youtube
  • facebook

NÓNG: Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 7/5//2019 đến ngày 9/5/2019

Công ty điện lực Trà Vinh thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 7/5//2019 đến ngày 9/5/2019

Thứ Ba 07/05/2019

1. Cầu ngang    

08h00 - 12h00:  Các ấp Huyền Đức, Bào Mốt và ấp Sóc Mới xã Long Sơn.   

10h00 - 11h30: Một phần ấp Giồng Dài xã Hiệp Mỹ Tây.  

13h30 - 15h00: Một phần ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ Tây.  

14h00 - 17h30:  Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam.  

14h00 - 17h30: Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam.   

15h00 - 17h00: Một phần ấp Lồ Ồ xã Hiệp Mỹ Tây.  

2. Châu Thành TV    

13h30 - 14h30: Một phần ấp Bốt Chếch xã Lương Hòa.  

3. Duyên hải    

08h00 - 09h00: Mất điện một phần ấp Thốt Lốt xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải   

08h00 - 15h00: Mất điện KNT Sơn Liêu, Nguyễn Văn Bảnh, Huỳnh Văn Cảnh, Thạch Xuân ấp Xóm Chùa xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải    

08h00 - 17h00: Một phần ấp Cồn Trứng xã Trường Long Hòa Thị xã Duyên Hải    

08h00 - 17h00: Mất điện một phần ấp Kinh Đào xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải  

4. Thành Phố Trà Vinh    

07h30 - 11h00: Khu tập thế Mỹ Cẩn Phường 9    

Thứ Tư 08/05/2019

1. Càng Long    

08h00 - 17h00: Ấp Long An, Long Thuận, Rạch Rô 1, Rạch Rô 2 xã Nhị Long; + Một phần Khóm 8 Thị trấn Càng Long.   

2. Cầu kè    

13h00 - 17h00: Ấp Giồng Lớn, Trà kháo, Giồng Dầu, xã Hòa Ân   

3. Cầu ngang    

08h00 - 09h00: Một phần ấp Rạch xã Thuận Hòa.    

08h00 - 17h00: Ấp Giồng Ngánh và một phần ấp Chợ xã Hiệp Mỹ Tây.   

08h00 - 17h00: Ấp Giồng Ngánh và một phần ấp Chợ xã Hiệp Mỹ Tây.  

10h00 - 11h00: Một phần ấp Lạc Hòa xã Thạnh Hòa Sơn.   

13h00 - 14h30: Một phần ấp La Bang và một phần ấp Sơn Lang xã Long Sơn.   

14h30 - 15h30: Một phần ấp Ô Răng xã Long Sơn.    

15h30 - 17h00: Một phần ấp Ô Răng xã Long Sơn.  

4. Duyên hải  

08h00 - 09h00: Mất điện Cty TNHH Đông Hải thuộc Ấp Động Cao xã Đông Hải, huyện Duyên Hải    

08h00 - 09h30: Mất điện trạm Cấp Nước Ngũ Lạc, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải    

08h00 - 11h00: Mất điện một phần Ấp Động Cao xã Đông Hải, huyện Duyên Hải    

08h00 - 13h00: Một phần ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh thị xã Duyên Hải.   

08h00 - 17h00: Mất điện một phần ấp Thốt Nốt xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải  

10h00 - 11h30: Mất điện một phần ấp La Bang Chợ, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải   

13h00 - 14h30: Mất điện một phần ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải    

13h00 - 17h00: Mất điện một phần ấp Hồ Tàu xã Đông Hải, huyện Duyên Hải   

15h00 - 16h30: Mất điện một phần ấp Chợ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải  

5. Thành Phố Trà Vinh    

13h00 - 17h00: Đường Võ Nguyên Giáp từ đường Nguyễn Đáng đến Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh (dãy Bảy Chi)   

Thứ Năm 09/05/2019

1. Cầu ngang    

08h00 - 09h30: Một phần ấp Rẩy A xã Vinh Kim.    

08h00 - 12h30: Một phần ấp Nô Lựa B xã Nhị Trường.  

08h00 - 17h00: Một phần ấp Bờ Kinh 2 xã Mỹ Hòa.    

10h00 - 11h30: Một phần ấp Vĩnh Cửu xã Vinh Kim.    

12h30 - 17h00: Một phần ấp Nô Lựa B xã Nhị Trường.    

13h30 - 15h00: Một phần ấp Long Hanh xã Long Sơn. 

15h30 - 17h00: Một phần ấp Ba xã Mỹ Long Nam.   

2. Châu Thành TV    

07h30 - 11h00: Một phần ấp Bãi Vàng, Rạch Vồn, Đại Thôn xã Hưng Mỹ   

13h00 - 17h00: Một phần ấp Rạch Vồn, Đại Thôn, Bãi Vàng xã Hưng Mỹ.    

3. Duyên hải    

08h00 - 17h00: Mất điện một phần ấp Mé Láng xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải.    

4. Tiểu cần    

08h00 - 09h00: Một phần ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần    

09h00 - 10h00: Một phần ấp Đại Sư, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần    

10h00 - 11h00: Một phần ấp Lê Văn Quới, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần   

13h30 - 14h30: Một phần ấp Ngô Văn Kiệt, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần    

14h30 - 15h30: Một phần ấp Ngô Văn Kiệt, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần   

15h30 - 16h30: Một phần ấp Ngô Văn Kiệt, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần

create

PV (T/h Điện lực Trà Vinh) / Tin nhanh Online