• youtube
  • facebook

THÔNG BÁO: Lịch cúp điện Trà Vinh ngày 12/6/2018

Công ty điện lực Trà Vinh thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện ngày 12/6/2018

1. Càng Long    

08h00 - 15h30: Ấp Mỹ Hiệp xã Đức Mỹ  

2. Cầu ngang    

08h00 - 09h20: Bưu điện Cầu Ngang- khóm Minh Thuận B thị trấn Cầu Ngang.  

08h00 - 10h30: Xã Vinh Kim và các ấp Tân Hiệp, ấp Trà Cuôn xã Kim Hòa.   

08h00 - 12h00: Một phần ấp Chông Bát xã Nhị Trường.  

08h00 - 17h00: Xã Mỹ Long Bắc, Thị Trấn Mỹ Long. Các ấp Hòa Hưng, Cẩm Hương, Bào Sen, Hòa Thịnh xã Mỹ Hòa. Các ấp Cải Già Trên, Cải Già và một phần Cải Già Bến xã Hiệp Mỹ Đông.   

09h40 - 11h00: Trạm Cấp nước Thuận Hòa - ấp Nô Công xã Thuận Hòa.    

13h00 - 14h30: Nhà máy nước đá Nguyễn Văn Khoa- ấp Sơn Lang xã Long Sơn.   

13h00 - 17h00: Một phần ấp Chông Bát xã Nhị Trường.   

14h50 - 17h00: Trạm nhà máy xay xát Lê Văn Tẩm - ấp Huyền Đức xã Long Sơn.   

3. Châu Thành TV    

08h00 - 10h00: Xã Lương Hòa A, một phần xã Lương Hòa (từ Ngã Tư Tân Ngại đến Chợ Cầu Xây).    

13h00 - 15h00: Ấp Long Trị xã Long Đức TPTV   

4. Duyên hải    

08h00 - 09h30: Một phần ấp La Bang Chùa, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải  

08h00 - 14h00: Một phần ấp Cồn Ông, ấp Giồng Giếng xã Dân Thành thị xã Duyên Hải. 

08h00 - 17h00: Một phần ấp Giồng Ổi xã Long Toàn thị xã Duyên Hải. 

10h00 - 11h30: Một phần ấp La Bang Kênh, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải   

13h00 - 14h30: Một phần ấp Tà Rom A, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải    

15h00 - 16h30: Một phần ấp Xóm Tộ, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải  

5. Tiểu cần    

07h30 - 13h00: Ấp Ngã Tư 1, Chánh Hội B, Chánh Hội A, Ngãi Chánh, Ngãi Hưng xã Ngãi Hùng.

13h30 - 17h00: Một phần Ấp Ngã Tư 1, Một phần Ấp Ngã Tư 2 xã Ngãi Hùng  

14h30 - 17h30: Một phần ấp Lê Văn Quới xã Tập Ngãi

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ ngày 12/6/2018

Lịch cắt điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ ngày 12/6/2018

create

PV (T/h Điện lực Trà Vinh) / Tin nhanh Online