• youtube
  • facebook

Trà Vinh có thêm phó chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 6/12, HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX, kỳ họp thứ 10 đã bầu bổ sung 01 phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh bỏ phiếu bầu chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn.

Tân phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh là ông Lê Văn Hẳn (sinh năm 1970, trình độ chuyên môn Thạc sỹ quản lý giáo dục), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Trà Vinh.

Ông Lê Văn Hẳn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Thành ủy thành phố Trà Vinh, được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016 – 2021, với số phiếu tán thành là 44/48 đại biểu tham dự. Ông Lê Văn Hẳn từng giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016, Bí thư Huyện ủy Càng Long, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh.

Như vậy, hiện nay UBND tỉnh Trà Vinh có chủ tịch UBND tỉnh là ông Đồng Văn Lâm, Phó bí thư Tỉnh ủy; 03 phó chủ tịch UBND tỉnh là các ông: Nguyễn Trung Hoàng, ông Trần Anh Dũng và ông Lê Văn Hẳn.

create

Phương Hoa / Tiền Phong