• youtube
  • facebook

Trà Vinh hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện Quyết định 29/2013/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Trà Vinh giải ngân nguồn vốn hơn 36 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ đất ở cho 1.474 hộ dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn; trong đó, ngân sách T.Ư gần 32,8 tỷ đồng, phần còn lại thuộc ngân sách địa phương.

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ, nhiều hộ đồng bào Khmer ở Trà Vinh thoát nghèo nhờ nuôi bò vỗ béo. Ảnh: PHÚC SƠN

Từ nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ, nhiều hộ đồng bào Khmer ở Trà Vinh thoát nghèo nhờ nuôi bò vỗ béo. Ảnh: PHÚC SƠN

Trà Vinh có gần 328.000 đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm 31,5% số dân toàn tỉnh. Thực hiện Quyết định này, từ năm 2014 đến 2016, tỉnh Trà Vinh đã hỗ trợ 728.712 m2 đất ở cho 2.010 hộ dân tộc thiểu số, với tổng số tiền hơn 65,2 tỷ đồng; trong đó, ngân sách T.Ư hỗ trợ gần 59,5 tỷ đồng.

create

PV / nhandan.com.vn