• youtube
  • facebook

Trà Vinh: Người dân góp 1.300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Đó là số tiền người dân đóng góp sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Các chương trình hỗ trợ sản xuất đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ dân ở Trà Vinh thoát nghèo bền vững.

Các chương trình hỗ trợ sản xuất đã phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ dân ở Trà Vinh thoát nghèo bền vững.

Sau 10 năm triển khai xây dựng NTM, tỉnh Trà Vinh đã huy động hơn 11.531 tỷ đồng; trong đó vốn Trung ương gần 730 tỷ đồng (chiếm 6,33%); địa phương 828 tỷ đồng (chiếm 7,14%); vốn lồng ghép 3.641 tỷ đồng (chiếm 31,57%); vốn tín dụng 4.693 tỷ đồng (chiếm 40,69%); vốn doanh nghiệp 270 tỷ đồng (chiếm 2,34%); vốn dân đóng góp thông qua hiến đất, cây cối, hoa màu... gần 1.300 tỷ đồng (chiếm 11,27%) và các nguồn khác…76 tỷ đồng (chiếm 0,66%).

Một trong những dấu ấn mạnh mẽ là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bằng nhiều hình thức đa dạng, toàn tỉnh đã tư vấn, đào tạo 725.278 lượt lao động, đã có 290.112 người tìm được việc làm ổn định tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (đạt 132%).

Qua đó, góp phần nâng cao trình độ kỹ năng nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến nay đạt 60,68%.

Xác định phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn, từ năm 2014 đến nay đã chuyển đổi khoảng 18.000ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác và nuôi thủy sản để tăng giá trị trên đơn vị đất canh tác.

Đến nay, Trà Vinh có 45/85 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện Tiểu Cần, Cầu Kè và thị xã Duyên Hải được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; có 176.964 hộ đạt chuẩn NTM (chiếm 79,2%); có 356 ấp đạt chuẩn ấp NTM (chiếm 52,2%); thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 33 triệu đồng/năm.

Nếu như đầu năm 2011, hộ nghèo chiếm 23,63% (với 58.158 hộ), thì đến cuối năm 2019 theo chuẩn đa chiều, hộ nghèo giảm còn 4,45% (với 12.277 hộ), giảm 1,5%, tương đương 4.137 hộ so cuối năm 2018; hộ nghèo dân tộc Khmer còn 8,27% (giảm 3%, tương đương 2.683 hộ so cuối năm 2018).

Từ nhiều nguồn vốn, cùng sự đồng thuận của người dân diện mạo ấp văn hóa nông thôn mới Ông Rùm 1, xã NTM Hùng Hòa (huyện NTM Tiểu Cần) thêm khởi sắc.

Từ nhiều nguồn vốn, cùng sự đồng thuận của người dân diện mạo ấp văn hóa nông thôn mới Ông Rùm 1, xã NTM Hùng Hòa (huyện NTM Tiểu Cần) thêm khởi sắc.

Trà Vinh đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, có 80% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó khoảng 30% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 5% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM, có 1 đơn vị cấp huyện đạt NTM kiểu mẫu...

create

PHƯƠNG NGHI / nongnghiep.vn

Nguồn: https://nongnghiep.vn/tra-vinh-nguoi-dan-gop-1300-ty-dong-xay-dung-nong-thon-moi-d262453.html