• youtube
  • facebook

Trà Vinh: Sai phạm gần 3,5 tỉ đồng trong xây dựng cơ bản

Sau khi nhiều lãnh đạo UBND TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) dính tới hàng loạt sai phạm nghiêm trọng và bị UBKTTƯ kỷ luật, UBND TP.Trà Vinh lại vừa bị phát hiện có liên quan đến nhiều sai phạm trong quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn với tổng số tiền lên tới gần 3,5 tỉ đồng.

Công trình công viên trung tâm TP.Trà Vinh (nguồn: travinh.gov.vn)

Công trình công viên trung tâm TP.Trà Vinh (nguồn: travinh.gov.vn)

Cụ thể, UBND TP chưa kịp thời theo dõi, đôn đốc, xử lý trách nhiệm các chủ đầu tư chậm quyết toán các dự án sử dụng vốn nhà nước, dẫn đến nhiều công trình quyết toán không đảm bảo thời gian theo quy định.

Việc thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật còn nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc kiểm soát khối lượng, đơn giá, định mức theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; chưa tổ chức thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước trước khi nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định.

Đặc biệt, BQL các dự án đầu tư xây dựng TP và BQL dự án nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL (Tiểu dự án TP.Trà Vinh) đã thực hiện sổ sách kế toán, phiếu chi cập nhật ghi chép những công việc, thông tin liên quan chưa đầy đủ; Không lập dự toán và báo cáo tài chính nguồn thu bán hồ sơ mời thầu theo quy định; có những khoản chi vượt định mức, không đúng định mức; không nộp ngân sách nhà nước số tồn tiền mặt từ nguồn thu bán hồ sơ mời thầu cuối năm 2015.

Qua kiểm tra 2/6 công trình mà BQL dự án nâng cấp đô thị đã thực hiện công tác GPMB (Công trình Công viên Trung tâm TP và công trình đường vào Công viên Thanh niên TP), thanh tra tỉnh Trà Vinh phát hiện nhiều sai sót trong quá trình thực hiện bồi thường như: Áp dụng đơn giá để tính toán và xác định giá trị bồi thường chưa phù hợp với đơn giá quy định; Giá trị bồi thường thực tế chênh lệch so với chứng thư thẩm định giá; chưa xác định đúng chủ sở hữu của tài sản khi bồi thường.

http://imagesfb.tintuc.vn/upload/images/travinh/20180919/dji-0084.jpg

http://imagesfb.tintuc.vn/upload/images/travinh/20180919/dji-0084.jpg

Nghiêm trọng nhất là việc BQL dự án nâng cấp đô thị TP.Trà Vinh đã để xảy ra sai phạm với số tiền trên 669 triệu đồng. Trong đó, bao gồm số tiền trên 333 triệu đồng từ khoản chênh lệch do xác định lại giá trị bồi thường thiệt hại GPMB theo đơn giá quy định của UBND tỉnh Trà Vinh so với giá trị thẩm định.

Đặc biệt là khoản bồi thường thiệt hại do GPMB đối với các tài sản, công cụ, dụng cụ thuộc tài sản của nhà nước không thuộc đối tượng bồi thường, nhưng BQL dự án vẫn chi bồi thường cho Cty CP công trình đô thị Trà Vinh với số tiền trên 335 triệu đồng

Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khắc phục các sai phạm về kinh tế với tổng số tiền gần 3,5 tỉ đồng.

Trong đó, số tiền thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản là trên 2,6 tỉ đồng, gồm: giảm trừ thanh toán khi quyết toán dự án hoàn thành (trên 2,5 tỉ đồng), kiểm điểm rút kinh nghiệm (số tiền gần 13 triệu đồng); thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền trên 79 triệu đồng…

Ngoài ra, đề nghị thu hồi nộp ngân sách số tiền trên 745 triệu đồng trong quản lý thu, chi tài chính và công tác GPMB, bồi thường hỗ trợ tái định cư…

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể ban lãnh đạo UBND TP.Trà Vinh (giai đoạn 2016 - 2017); Chủ tịch UBND TP.Trà Vinh (kiêm Giám đốc BQL dự án nâng cấp đô thị TP.Trà Vinh); Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách xây dựng cơ bản và những cá nhân, đơn vị có liên quan để xảy ra những sai phạm nêu trên…

Tại kỳ họp thứ 29 (ngày 10-12.9), UBKTTƯ đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó bí thư và ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Trà Vinh (các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020) đối với ông Diệp Văn Thạnh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trà Vinh. UBKT TƯ cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Trường Sơn, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP Trà Vinh; cảnh cáo ông Phạm Văn Tám, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Trà Vinh.

Những cá nhân này được xác định có những sai phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong tổ chức thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở.

Link: https://laodong.vn/xa-hoi/sai-pham-gan-35-ti-dong-trong-xay-dung-co-ban-o-tra-vinh-631729.ldo

create

TRẦN LƯU / laodong.vn