• youtube
  • facebook

Trà Vinh tăng trưởng kinh tế cao nhất Đồng bằng sông Cửu Long

6 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Trà Vinh đạt 17%, cao nhất từ trước đến nay và đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Trà Vinh đã chuyển đổi được gần 18.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác

kết hợp với nuôi trồng tôm cho hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Phạm Cường)

Theo báo cáo của HĐND tỉnh Trà Vinh, 6 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đạt được những kết quả vượt bậc. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 17%, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ 2 cả nước. Trong đó, tổng thu ngân sách trên 7.792 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán, tăng 43,2% so với cùng kỳ.

Báo cáo của HĐND tỉnh Trà Vinh nêu rõ, đạt mức tăng trưởng kinh tế vượt bậc trong 6 tháng qua là do tỉnh Trà Vinh đã tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 70,9% xuống còn 69,5%, tăng tỷ trọng ngành thủy sản từ 27,6% lên 29,1%. Theo kết quả 6 tháng đầu năm, sản lượng nuôi trồng thủy hải sản Trà Vinh ước đạt hơn 48.000 nghìn tấn tôm cá các loại, tăng 28% so với cùng kỳ; sản lượng khai thác hải sản đạt hơn 8.000 tấn, tăng 18% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, tính từ đầu năm đến nay, Trà Vinh đã chuyển đổi được 1.300 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các cây trồng, vật nuôi khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn trên cùng diện tích từ 1 – 3 lần so chuyên lúa. Đến nay, Trà Vinh đã chuyển đổi được tổng diện tích hơn 18.000 ha, trong đó chủ yếu chuyển đổi sang trồng dừa và nuôi trồng thủy hải sản.

Cùng với lĩnh vực nông nghiệp, trong 6 tháng đầu năm 2019, Trà Vinh đã thu hút được 34 dự án đầu tư trong và ngoài nước, với tổng vốn đăng ký hơn 6.102 tỷ đồng và hơn 100 triệu USD. Trong đó đã có 3 dự án đi hoạt động. Hiện Trà Vinh đã phát triển mới được 169 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký kinh doanh 1.083 tỷ đồng.

Cùng với việc thu hút các dự án đầu tư, tỉnh Trà Vinh đã đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), có chính sách ưu đãi để thúc đẩy phát triển công nghiệp và sản xuất kinh doanh trên địa bàn… 6 tháng đầu năm, kết quả sản xuất công nghiệp của Trà Vinh có tốc độ tăng trưởng nhanh và đóng góp lớn nhất vào phát triển của địa phương. Trong đó, nổi lên các lĩnh vực: xay xát, sản xuất nước uống, dệt may, sản xuất thiết bị điện, công nghiệp chế biến giấy, sản xuất da…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được về tốc độ tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế ở Trà Vinh còn chậm, chưa thật sự toàn diện và bền vững; vẫn có nhiều mặt hàng khó tiếp cận thị trường; giải ngân vốn xây dựng cơ bản chậm; tình trạng khai thác cát sông trái phép, ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra.

Để đạt được chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019, HĐND tỉnh Trà Vinh thống nhất đề ra các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, công khai minh bạch các dự án phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên cho các dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, chế biến sau thu hoạch.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp đào tạo nghề cho lao động địa phương để bố trí việc làm. Cùng với đó, rà soát, điều chỉnh các vùng chuyên canh, chú trọng sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, như phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao…/.

create

MK / cpv.org.vn