• youtube
  • facebook

Trà Vinh: Truy tố Trưởng ban, Phó ban quản lý chợ tham ô tài sản

Ngày 4/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiểu Cần đã hoàn thành hồ sơ chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Đặng Ngọc Thời (53 tuổi, ở khóm 3, thị trấn Cầu Quan) tội Tham ô tài sản và Nguyễn Văn Lượm (47 tuổi, ở khóm 2, thị trấn Cầu Quan) tội Tham ô tài sản và Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Chợ thị trấn Cầu Quan (nay là chợ Thuận An) nơi xảy ra sai phạm

Chợ thị trấn Cầu Quan (nay là chợ Thuận An) nơi xảy ra sai phạm

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an đã thu thập đủ chứng cứ chứng minh, từ tháng 12/2010 đến tháng 12/2013, Thời là Trưởng Ban quản lý chợ thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, với nhiệm vụ được giao sắp xếp việc kinh doanh, mua bán của các tiểu thương trong khu vực chợ, thu và đăng nộp các khoản tiền phí vào ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, khi Lượm giao cho Thời số tiền 94.333.000 đồng, tiền hoa chi và mặt bằng, Thời chỉ đăng nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 26.946.000 đồng, số còn lại Thời cho nhiều tổ chức, cá nhân mượn với tiền 32.800.000 đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân 31.087.000 đồng.

Còn đối với Lượm, Phó ban quản lý chợ thị trấn Cầu Quan, được giao nhiệm vụ trực tiếp thu tiền hoa chi, thuế mặt bằng kinh doanh, Lượm đã thu tiền không đúng quy định.

Cụ thể, trong 03 năm (từ tháng 12/2010 đến tháng 12/2013), đối với các hộ dân kinh doanh ngoài sân chợ thì chỉ thu tiền hoa chi, không thu tiền mặt bằng, nhưng Lượm lại thu luôn tiền mặt bằng; còn đối với các hộ tiểu thương kinh doanh trong nhà lồng chợ thì chỉ thu tiền mặt bằng hàng tháng, không thu thêm tiền hoa chi, Lượm đã thu cả tiền hoa chi và mặt bằng của 27 người dân với tổng số tiền là 23.702.000 đồng.

Ngoài ra, Lượm còn tự ý giữ lại số tiền thu được, không đăng nộp vào ngân sách nhà nước, sử dụng tiêu xài cá nhân với số tiền 34.004.000 đồng.

create

Hồ Giang / congantravinh.gov.vn