• youtube
  • facebook

Kiên Giang: Đã có kế hoạch tổ chức lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer năm nay

Lễ Sene Dolta cổ truyền của đồng bào Khmer năm nay sẽ diễn ra vào các ngày 8, 9 và 10/10. Tỉnh Kiên Giang đã có kế hoạch tổ chức lễ Sene Dolta trên tinh thần “đoàn kết, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm”, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer.

Tiết mục múa cổ truyền của người Khmer mừng Tết Sene Dolta. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

Tiết mục múa cổ truyền của người Khmer mừng Tết Sene Dolta. Ảnh: Thế Anh - TTXVN

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh tổ chức đoàn đi thăm các chùa, gia đình chính sách, các vị sư sãi, người có công, người có uy tín trong đồng bào ; vận động giúp dân tộc Khmer đỡ, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vui lễ cổ truyền.

Các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang là người Khmer cần thăm hỏi, động viên hoặc giải quyết cho nghỉ phép để đón ngày lễ cổ truyền của đồng bào. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui tươi, lành mạnh theo phong tục của đồng bào Khmer...

Ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, giáo dục đồng bào dân tộc Khmer hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo.

Cùng với đó, vận động đồng bào tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng ở địa phương, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nêu cao ý thức cảnh giác, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động phá hoại và luận điệu tuyên truyền phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng, kích động tham gia vào hoạt động chống đối, tụ tập đông người vi phạm pháp luật.

Đồng bào Khmer phát huy ý chí tự lực vươn lên, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, kinh doanh, làm giàu, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang có 56.373 hộ với 237.867 khẩu là người Khmer, chiếm hơn 13% dân số toàn tỉnh.
 

create

Hồng Đạt   / dantocmiennui.vn