• youtube
  • facebook

Một trưởng phòng huyện Thới Bình (Cà Mau) phải nộp lại gần 120 triệu đồng chi sai

Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) vừa có quyết định thu hồi số tiền chi sai trên 119 triệu đồng đối với ông Nguyễn Nhật Bằng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện này.

Ngày 11/9, Văn phòng UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết, UBND huyện đã có Quyết định số 4458 QĐ-UBND, do ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Thới Bình ký, về việc thu hồi số tiền chi sai trên 119 triệu đồng đối với ông Nguyễn Nhật Bằng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin (VH&TT) huyện này. 

Phòng VH-TT huyện Thới Bình, nơi ông Bằng làm Trưởng phòng.  

Phòng VH-TT huyện Thới Bình, nơi ông Bằng làm Trưởng phòng. 

Theo đó, trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày triển khai quyết định, cá nhân có tên trong quyết định có trách nhiệm chuyển số tiền phải thu hồi vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện Thới Bình, tại Kho bạc Nhà nước huyện Thới Bình.

Được biết, quyết định thu hồi số tiền trên đối với ông Bằng là căn cứ vào Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND huyện Thới Bình, về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác thu, chi tài chính và các nguồn khác tại Phòng VH&TT và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.